Innovation (Inovace)

Karetní hra, která by se mohla jmenovat „Objevy a vynálezy“, „Civilizace“, anebo „Pokrok lidstva“. Příjemně překvapila dobrou hratelností a variabilitou průběhu každé partie. Vadou na kráse byl jen návod, který postrádá popis hlavní dějové linie hry a mezi řádky musíte hledat také její cíl. Tento článek usnadňuje rozjezd v první partii a doplňuje, co v návodu chybí.

Předně: cíl hry. Cílem je porazit soupeře, i když hra obsahuje významný kooperativní prvek a spolupráce je výhodná pro obě strany. Nejčastěji si vítězství odnese ten, kdo ovládne dostatečný počet epoch nebo dosáhne významného pokroku. Ovládnutí epochy docílíte dostatečným vlivem. V řeči karet to znamená: vítězíte, jakmile máte v části oblasti hráče určené pro Ovládnuté karty (Dominations) aspoň 4–6 karet (podle počtu hráčů).
Karty epoch získáváte vlivem. Do části oblasti hráče určené pro karty vlivu si smíte kartu zařadit jen účinkem jiné karty.
Karty pokroku získáte zvláštním způsobem, který je na kartě popsán.

Začínáme hrát. Máme počáteční rozložení hry pro dva hráče, z návodu jsou zřejmé základní principy hry. Karty v ruce hráčů jsou vyloženy jen kvůli názornosti, hráči je navzájem nevidí.

Hra začíná. První hráč (vlevo) vyložil písmo (Writing), hráč druhý (vpravo) zahrál zednictví (Masonry). Abecedně je M před W, začíná druhý hráč.

Druhý hráč se rozhodl dobrat kartu do ruky. Přibyla mu tak lukostřelba (Archery).

Řada je na prvním hráči. Ten využil účinek karty Writing – lízni dvě karty. Symbol vedle účinku na kartě znamená, že účinek je sdílený s druhým hráčem za předpokladu, že má vyložené karty s minimálně stejným počtem vyobrazených symbolů, v tomto případě žárovek. Druhý hráč žádnou žárovku nemá (má na vyložené žluté kartě tři hrady), proto si dvě karty dobírá jen hráč vlevo. Do ruky dostal vesla (Oars) a oděvy (Clothing).

Druhou akcí prvního hráče je vyložení zelené karty Clothing. Tím tah končí.

Druhý hráč využije účinek žluté Masonry – smí z ruky vyložit všechny karty se symbolem hradu. Pokud by první hráč měl vyložené nejméně tři hrady (stejně jako druhý hráč), mohl by účinek využít taky, takhle je bez této výhody. Druhý hráč vykládá zelenou kartu kola (Wheel) a červenou lukostřelbu (Archery).

Druhá akce druhé hráče je dobrání dvou karet díky účinku karty Wheel (získal fialový zákoník – Code of laws – a žlutou domestikaci – Domestication).

První hráč je na tahu a využívá prvního účinku karty Clothing. Sdílený účinek je druhému hráči odepřený (potřeboval by nejméně dva stromy).
První hráč vykládá současně dvě karty v jiné barvě než má vyložené – červená Oars a fialové městské státy (City States).

Druhý tah prvního hráče: skóruje první kartu do vlivu na základě druhého účinku karty Clothing (dobírá kartu první epochy a vkládá ji ke své herní kartě vedle vlivu).

Druhý hráč je na řadě a vykládá fialové Code of laws.

Druhý hráč v druhém kroku dobírá do ruky jednu kartu – fialový mysticismus (Mysticism).

Tah prvního hráče: rozhoduje se použít příkazový účinek karty City States. Příkaz je vykonán, protože první hráč má převahu vyložených korun (4 : 2). Je na druhém hráči, které karty s hrady se vzdá. Rozhodl se pro červenou Archery, a tu získává první hráč. Karta překrývá Oars. Účinky Oars jsou tak pro další kola nedostupné (což se může účinky jiných karet změnit). Zvolený účinek karty Oars má ale vliv i na druhého hráče, který si dobírá modrou kartu hrnčířství (Pottery).

Karta Writing umožňuje prvnímu hráči dobrat dvě karty (modré nástroje – Tools – a zelené plachty – Sailing).

Druhý hráč využívá účinků fialového Code of laws – podsouvá fialový Mysticism a zároveň fialové vyložené karty rozprostírá vlevo, jak praví popis účinků karty. Výhoda rozprostření je zřejmá – do hry se dostává více symbolů.
Stejnou výhodu má díky čtyřem vyloženým korunám (4 > 2) i první hráč. Modré Tools podsune a modrou hromádku rozprostře vlevo.

První hráč opakovaně užívá City States – druhý hráč odevzdává žlutou Masonry a dobírá si kartu. Karty první epochy už nejsou, dobírá z druhé epochy fialový monoteismus (Monotheism).

Prvním hráčem znovu využité Clothing (dva stromy proti jednomu, druhý hráč účinek využít nemůže) – lízni si a skóruj kartu první epochy za každou barvu, která chybí druhému hráči – znamená čtyři body do vlivu, poněvadž karty první epochy došly, dobírá z epochy druhé.

Druhý hráč vyložil modrou kartu Pottery.

Díky kartě Pottery má převahu stromů a zároveň využívá její první účinek: vrací dvě karty epoch a smí si dobrat a dát do svého vlivu kartu hodnoty rovné počtu vrácených karet, tzn. do vlivu získává dva body.

První hráč poté využívá svých pěti bodů vlivu a ovládá první epochu.

To byla rozehrávka jedné partie, ve které má lépe našlápnuto první hráč…Innovation na BoardGameGeek a Inovace na Zatrolených hrách

přispět:
Inovace